Besede so listi drevesa, ki mu pravimo jezik.

?e jih nekaj odpade, ga nadomestijo novi.

- John French

 

Almudena

NOVICE


Arhiv novic

Almudena je podjetje, ki zagotavlja profesionalne in visoko kakovostne prevajalske ter lektorske storitve, opravljene v ?im krajšem dogovorjenem ?asu. Spoštujemo vsako naro?ilo, s katerim želimo prese?i lastne prevajalske okvire ter postaviti še višje standarde kakovosti.

Almudena združuje ekipo mladih, kreativnih in ambicioznih poklicnih prevajalcev (med njimi so tudi naravni govorci) in lektorjev, usposobljenih za svoje delo z dolgoletnimi izkušnjami na razli?nih strokovnih podro?jih in jezikovnih kombinacijah. Prevajanje in lektoriranje jim ne pomeni le poklic, temve? tudi na?in razmišljanja in na?in ter možnost kreativnega delovanja v sodobnem svetu.

Sistem vrednot, na katerem temelji organizacijska kultura zaposlenih, zagotavlja skladen in kontinuiran razvoj zaposlenih, njihovih storitev ter zadovoljstva naro?nikov.

 

Temeljne vrednote v Almudeni so:

  • kakovost ponudbe, ki je odraz upoštevanja standardov stroke,
  • zadovoljstvo in dolgoro?na navezanost naro?nika,
  • jasna vizija strokovnega razvoja zaposlenih in agencije,
  • odli?nost voditeljstva in lojalnost zaposlenih,
  • spoštovanje na?el poslovne etike,
  • zavezanost varovanja poslovnih koristi in zaupnih podatkov naro?nika,
  • odgovornost za kakovost storitev in spoštovanje dogovorjenih rokov,
  • transparentnost poslovanja.
 

Almudena, prevajalske storitve

Mojca Žnidari? s.p.

Andri?eva 19

1000 Ljubljana

Slovenija

 

GSM: +386 41 406 514

T/F: +386 59 033 706

Kontaktna oseba: Mojca Žnidari?

E-pošta: info@almudena.si

Spletna stran: www.almudena.si

 

ID za DDV: SI170386099

 

Poslovni ra?un:

NLB, d.d. SI56 02010-0255562277

 

Almudena 2009 Vse pravice pridržane  |  info@almudena.si